ผู้เขียน หัวข้อ: บริการซ่อมแซม/ซื้อขาย กล้องสำรวจ วัดมุม ทุกหมวดหมู่ รับขาย กล้องระดับ รับประกันด  (อ่าน 5 ครั้ง)

Posthizzt555

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10577
  • ดูรายละเอียด
บริการซ่อมแซม/ซื้อขาย  กล้องที่เอาไว้สำรวจทุกประเภท  กล้องสำรวจมือสองทุกชนิด บริการตรวจเช็คสภาพ กล้องสำรวจทุกประเภท รับจำหน่ายอุปกรณ์ภาคสนาม กล้องไลน์ รับประกันโดย pasan

การใช้ และวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือสารวจ

 • -การยก การถือเครื่องไม้เครื่องมือ ควรกระทาด้วยความระแวดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอาเครื่องมือออกจากกล่อง หรือพัสดุภัณฑ์ที่ใช้ใส่ ด้วยเหตุว่าวัสดุไม่มีเกราะป้องกันอันตราย แล้วก็ต้องปิดเก็บกล่องใส่เครื่องไม้เครื่องมือให้สนิทในทันทีเพื่อปกป้องความชื้น หรือสิ่งไม่ประสงค์เข้าไปในกล่องที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์อันจะทาให้เครื่องมือกำเนิดความย่ำแย่ และก็สัมผัสกับความชุ่มชื้นภายนอกได้
 • -การติดตั้งวัสดุ จำเป็นต้องปักยึดขาตั้งให้มั่นคงเรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงท้องนาเครื่องมือเข้าประกอบจัดตั้งกับขาตั้ง
 • -การขนย้ายเครื่องมือ เวลาจะขนถ่ายเครื่องไม้เครื่องมือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จะต้องรัดขาตั้งให้เป็นระเบียบ ในกรณีที่ไม่ถอดอุปกรณ์ออกจากขาตั้งต้องยึดตัวเครื่องไม้เครื่องมือให้แน่น รัดขาตั้ง แล้วชูขาตั้งแบกขึ้นใส่บ่าให้ตัวเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ข้างหน้าคนแบก ใช้มือข้างหนึ่งจับประคับประคองวัสดุไว้ แม้กระนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนที่ไม่ไกลมากนัก อาจใช้มือจับขาตั้งเอาแขนรัดขาตั้งแนบเข้าข้างลาตัวรอบๆใต้รักแร้ส่วนอีกมือจับประคับประคองเครื่องมือหันไปด้านหน้าไว้ในขณะขนย้าย
 • -การกาคราวดจุดตั้งเครื่องมือ ไม่ตั้งเครื่องไม้เครื่องมือในจุด หรือบริเวณที่จะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แต่ว่าหากมีความจาเป็นจริงๆจะต้องรอยืนเฝ้าอุปกรณ์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา แล้วก็กางร่มเอาไว้เพื่อแลเห็นได้กระจ่างแจ้ง ตัวอย่างเช่นบนฟุตบาท บนถนน หรือในรอบๆพื้นที่ก่อสร้างต่างๆโดยเลือกตั้งเครื่องมือในรอบๆที่มีดินแข็งพอที่จะรับน้าหนักได้ ไม่สมควรตั้งในพื้นหิน คอนกรีต หรือพื้นที่เป็นดินเลน เว้นเสียแต่มีฐานรองรับบังคับขาตั้งอุปกรณ์ไว้
 • -การตั้งขาวัสดุ ไม่ควรตั้งขาอุปกรณ์กว้าง หรือแคบจนกระทั่งเกินไป อันเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทรุดหรือล้มได้ในขณะปฏิบัติการ การปักขาตั้งวัสดุจำต้องกดขาตั้งลงพื้นไปตามแนวความลาดเอียงของขาตั้งโดยออกแรงพอประมาณ ไม่กดขาตั้งลงพื้นไปในแนวดิ่งจะทาให้ขาตั้งหักได้
 • -การยืนสำหรับในการดำเนินการ ไม่ยืนคร่อมขาตั้งเครื่องมือ จะต้องยืนอยู่ตรงรอบๆช่องว่างระหว่างขาตั้งเครื่องไม้เครื่องมือแค่นั้น ไม่ยืนเกาะขาตั้งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์โดยที่ไม่จาเป็น ให้จับหรือแตะต้องเฉพาะส่วนที่จะใช้งานเท่านั้น
 • -การหมุนปรับตั้งขณะใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่หมุนหรือคลายสกรู เพื่อปรับตั้งส่วนต่างๆของขาตั้งในขณะปฏิบัติการอยู่ให้แน่นจนถึงเกินความจำเป็นจะทาให้คลายสกรูลาบากหรือคลายไม่ออก เป็นเหตุทาให้เกลียวของสกรูเสีย ในการหมุนปรับตั้งส่วนประกอบต่างๆของเครื่องมือจะต้องหมุนปรับด้วยความรอบคอบเป็นที่สุด โดยยึดมั่นหลักที่ว่า “หมุนปรับตั้งด้วยความระวังหนักแน่นแต่ว่านิ่มนวล”
 • -การใช้งานเครื่องมือวัดระยะ ไม่ดึงด้วยแรงที่มากเกินไปจะทาให้เครื่องไม้เครื่องมือยืด หรือขาดเสียหายได้ ควรจะออกแรงดึงด้วยแรงที่กาหนดตามคู่มือแนวทางการใช้อุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการวัดระยะจำพวกนั้นๆ
 • -การใช้เข็มทิศ เมื่อเลิกใช้งานแล้วจำเป็นต้องหมุนล็อคเข็มทิศในแนว 00˚ เสมอ และไม่ควรหมุนสกรูล็อคให้แน่นเหลือเกินจะทาให้เข็มทิศเสียหายได้
 • -การใช้กล้องวัดระดับ กล้องสำรวจ เมื่อเลิกใช้งานแล้วจำต้องตรวจดูสภาพของกล้องถ่ายภาพให้อยู่ในสภาพเดิม และชิ้นส่วนประกอบต่างๆอยู่ในตาแหน่งธรรมดาพร้อมที่จะใช้งานได้โดยทันทีในคราวต่อมาโดยขณะที่มีหมอก ไอน้า หรือมีละอองฝนห้ามนากล้องออกจากกล่องโดยเด็ดขาด เพราะว่าจะทาให้ความชุ่มชื้นเข้าไปเกาะด้านในเลนส์และก็จานองศา ทาให้เกิดสนิมและเป็นราเกาะอยู่ข้างในไม่อาจจะใช้งานได้ถัดไป
 • -การบารุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือ เมื่อเลิกใช้งานแล้วจำเป็นต้องทาความสะอาดวัสดุทุกครั้งให้อยู่ในภาวะสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้เปื้อนเปรอะดิน โคลน หรือเปียกน้า จำต้องเช็ดถูทาความสะอาดให้แห้งสนิท มีการหยอดน้ามันหล่อลื่นเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆในบางชิ้นส่วนของอุปกรณ์เพื่อป้องกันสนิมและเชื้อรา
 • -การเช็ดเลนส์ ให้ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นทาความสะอาดแล้วก็ใช้ผ้าสาหรับขัดถูเลนส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาความสะอาดเลนส์ก่อนเก็บเครื่องมือเข้ากล่องหรือพัสดุภัณฑ์ ห้ามใช้มือหรือผ้าที่ไม่สะอาดขัดถูเลนส์โดยเด็ดขาด
 • -การเก็บอุปกรณ์ จะต้องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือในห้องหรือสถานที่ที่ไม่มีความชุ่มชื้นภายในอากาศมากมาย ควรที่จะเก็บในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้จะเป็นเรื่องดีที่สุด แล้วก็ควรเปิดกล่องหรือพัสดุภัณฑ์เพื่อผึ่งแดดเป็นบางครั้งในเรื่องที่เก็บอุปกรณ์เป็นระยะเวลานานๆโดยที่มิได้เปิดออกมาใช้งาน
 • -การขนย้ายอุปกรณ์ เมื่อเลิกดำเนินงานแล้วควรจะย้ายเครื่องมือด้วยความระมัด ระวัง ไม่ให้กระเทือนหรือสั่นตกหล่นชนเด็ดขาด ควรถนอมรักษาวัสดุให้ดีในขณะขนถ่าย-
การรับประกันผลิตภัณฑ์ มี


 • ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายผิดพลาดจากการใช้แรงงานธรรมดา สามารถนำกลับมาแปลงใหม่ได้ ข้างใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้ารับผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงจากลายเซ็นต์ที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนสินค้าควรจะเป็นรุ่นเดียวกันแค่นั้น และสินค้าต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือครบ ตัวผลิตภัณฑ์และกล่องอยู่ในภาวะบริบูรณ์
 • ในกรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าชดเชยรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน และกรณีที่ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ กระจ่างลูกค้าเพื่อรู้รวมทั้งรับรองก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกคราว
 • ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพนอกข้อจำกัด ได้แก่ ชำรุดทรุดโทรม, แตก, หัก, บุ๋ม, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว,ทะลุหรือ เครื่องใช้ไม้สอยบางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าจบการรับประกัน
 • สินค้าที่มีภาวะชำรุดทรุดโทรมเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำหลาก, ไฟลุก,ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าจบการยืนยัน
 • สินค้าที่มีสภาวะผิดปกติซึ่งไม่สมควรเกิดขึ้นเอง หรือการรักษาอย่างไม่ถูกจะต้อง ได้แก่ มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบเปื้อนน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน ฯลฯ จัดว่าจบการยืนยัน
 • ผลิตภัณฑ์ควรมี Sticker รวมทั้งหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ และSupplier แล้วก็ Serial ต่างประเทศติดอยู่ ถ้าหากมีรอยชำรุด, ฉีกจนขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการปรับปรุง Sticker ค้ำประกันที่ติดบนตัวผลิตภัณฑ์ นับว่าหมดระยะการรับประกัน
 • ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียได้ที่ทางบริษัท ทางบริษัทไม่มีแผนการการรับส่งสินค้าเคลม ถ้าลูกค้ามีความมุ่งหมายให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งปวงตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากความไม่ถูกใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงปรับแก้ข้อแม้การรับรองโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System เป็นระบบนำทางโดยอาศัยการกำหนดพิกัด ตำแหน่งต่างๆที่อยู่บนโลกจากสัญญาณดาวเทียม
การวางตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS
1. เครื่องรับสัญญาณแบบนำคราว (Navigation Receiver)
การวางตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ (Absolute Positioning)
การกำหนดตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ (Relative Positioning)
2. เครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด (Survey or Geodetic Receiver)
การรังวัดแบบสถิต (Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic Survey)
การรังวัดแบบครึ่งหนึ่งสถิต (Pseudostatic Survey)
การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ในทันทีทันใด (Real Time KinematicSurvey: RTK)
การก่อสร้างถนนหนทาง สนามบิน เขื่อนดิน พื้นโรงงาน จะต้องบดอัดด้วยอุปกรณ์ต่างๆตามชนิด
และก็ชนิดของอุปกรณ์ที่นำมาใช้สำหรับการก่อสร้าง ภายหลังการบดอัดได้ที่รวมทั้งควรจะมีการตรวจทานผลการบดอัดนั้นว่า มีความหนาแน่นสามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนดที่ได้ออกแบบคำนวณไว้ไหม อาทิเช่น งานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) ชั้นพื้นทาง (Base) จะต้องบดอัดให้ได้ 100% Modified AASHTO งานชั้นดินเดิม และก็ดินกลบจะต้องบดอัดให้ได้ 95 % Modified AASHTO การบดอัดนี้ควรจะมีการควบคุมความชื้นในดินและพลังงานที่จะใช้สำหรับในการบดอัดให้เพียงพอแล้วก็ประหยัด ถ้าจำนวนท่องเที่ยวที่บดอัดมาเกินไป ก็จะสิ้นเปลืองทั้งยังเงินเดือนและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แม้กระนั้นหากบดอัดน้อยไปก็จะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นที่ต้องการจะจำเป็นต้องกลับมาดำเนินการซ้ำอีก
การหาความ หนาแน่นของดินหมายถึงการหาน้ำหนักของดินในรอบๆที่บดอัดเสร็จเป็นระเบียบแล้ว
หารด้วยปริมาตรของหลุมที่ขุดดินออกมา แล้วก็การที่จะหาความจุของหลุมที่กล่าวนี้ จะต้องวัดหรือใช้วัสดุที่รู้ความหนาแน่น (Density) แล้วก็ความถ่วงจำเพาะแน่นอนแล้วไปแทนที่ในหลุมที่ขุดดินขึ้นมา ซึ่งการทดสอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วอาจกระทำได้โดยวิธีการใช้ทรายมาตรฐาน (Sand Cone Method) ช่วยสำหรับการทดลองหรือใช้น้ำ (Balloon Density Method) ทั้งสองแนวทางลักษณะนี้ต่างก็อาศัยหลักอันเดียวกันเป็นอันดับแรกต้องขุดดินรอบๆที่ต้องการจะทดลองให้เป็นหลุมเล็ก และก็นำดินที่ขุดออกมาทั้งหมดทั้งปวงไปชั่งหาน้ำหนัก หาเปอร์เซ็นต์ความชื้น แล้วก็ปริมาตรของหลุมที่ขุดดินออกมา
การทดลอง Field Density Test มีวิธีการทดสอบอยู่ร่วมกัน 2 วิธีเป็น
- Sand Cone Method วิธีนี้ใช้ทรายช่วยสำหรับเพื่อการหาขนาดของหลุม ทรายที่ใช้คือ Ottawa Sand
ซึ่งมีเม็ดของทรายกลมและมีขนาดเท่าๆกัน (Uniform) เพื่อใช้ผลของความหนาแน่นเสมอกันโดยตลอด และไม่มีการแยกตัวของเม็ดหยาบและเม็ดเล็ก (Segregation) ขณะที่กำลังทำการทดสอบ
- Rubber Balloon Method แนวทางลักษณะนี้ใช้น้ำช่วยสำหรับในการหาปริมาตรของหลุม ซึ่งสะดวกรวมทั้งเร็วกว่า
วิธีการใช้ทราย ในการทดลองอาศัยใช้ลมจากลูกฟุตบอลบีบอัดลงไปตรงส่วนบนของผิวน้ำในหลอดแก้วของเครื่องไม้เครื่องมือทำให้น้ำในหลอดแก้วถูกดันออกไปในลูกโป่งยาง แล้วก็ไหลลงไปในหลุมทดลองที่ขุดเอาไว้ใต้ Base Plate ลมที่อัดลงไปนี้มีส่วนช่วยให้น้ำในลูกโป่งยางอัดแนบสนิทกับหลุม ทำให้ได้ค่าขนาดของหลุมที่ถูกต้องและแม่นยำเพิ่มขึ้น
 
 เครื่องหาพิกัด GPS (Global Possitioning System)
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสํารวจอีกชนิดหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมในช่วงเวลานี้ โดยใช้การติดต่อสื่อสารกับระบบดาวเทียม เพื่อใช้หาพิกัดบนพื้นดิน ซึ่งค่าพิกัดที่ได้จะเป็นค่าพิกัดในระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานทางการแผนที่ของโลก เครื่อง GPS มี 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสบายในการนำพา แต่มี ความละเอียดน้อย ( ? 0-50 ม.) ใช้ ประกอบ กับแผนที่ ตำแหน่งที่ตั้ง 1 : 50000 ขึ้นไป นอกเหนือจากนั้นยังให้ค่าระดับความสูงในจุดนั้นๆด้วยแต่ไม่ค่อยละเอียดนัก
2. เครื่อง GPS ที่ให้ความละเอียดสูงจะเป็นชนิดขาตั้ง (เหมือนขาตั้งกล้องถ่ายรูปสํารวจทั่วๆไป) เครื่องจะให้ความละเอียดสูงมากมาย การใช้งานจะประกอบด้วยเครื่องรับข้อตกลงนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยจะมีเครื่องตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่า ตั้งอยู่เหนือจุดที่ทราบค่าพิกัด ตัวที่เหลือจะเป็นตัวเดิน(Mobilization)หรือเป็นตัวตั้ง ณ จุดที่พวกเราต้องการทราบ ค่าพิกัดในการปฏิบัติการจะเปิดเครื่องเพื่อรับสัญญานพร้อมกันทั้งหมดทั้งปวงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งภายในเครื่องแต่ละตัว จะมีระบบบันทึกในตัวเสร็จแล้วจะนําไปคํานวที่กับ Program ข้อมูลที่ได้จะเป็นการเทียบค่าพิกัดฉากตั้งและก็ค่าพิกัดฉากราบระหว่างหมุดที่เรารู้ค่า(หมุดหลักฐาน)กับหมุดที่เราต้องการทราบค่า เมื่อเราได้ค่าพิกัดฉากตั้งและก็ค่าพิกัดฉากราบแล้ว พวกเราก็นําไป ? กับค่าพิกัดหมุดหลักฐาน เราก็จะได้ค่าพิกัดของหมุดที่เราต้องการ แม้กระนั้น มีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่ บริเวณ ที่ตั้งเครื่อง GPS ตลอดตัวรับแล้วก็ตังส่งต้องเตียนโล่ง เครื่องกีดขวางต่างๆจะต้องอยู่ในรัศมี ต่ํากว่า 20 องศา (มุมตรง)จากแนวระนาบ เครื่องก็เลยจะทํางานได้รวมทั้งมีประสิ ทธิภาพสูง และก็ด้วยเหมือนกันเครื่อง GPS ก็สามารถให้ค่าความสูงได้ด้วยเหมือนกัน แต่ว่าไม่นิยมนํามาใช้เป็นหมุดหลักฐานทางตรงเนื่องจากว่าค่าที่ ได้ออกจะหยาบคาย (เราจะนําผลต่างที่ ได้ ไปเปรียบเทียบกับจุดที่ใช้เป็นหมุดอ้างอิง) ระยะเวลาสำหรับในการบันทึกข้อมูลสําหรับการจัดทําหมุดควบคุมไม่น้อยกว่า 45 นาทีต่อ 1 หมุด
บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
TEL : 02-181-6844


ที่อยู่ 334/10 หมู่5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
จริยธรรมที่วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ดังนี้
-     ไม่กระทำการใดๆอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
-     จำเป็นต้องดำเนินการที่ได้รับอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติแล้วก็วิชาการ
-     จำต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
-     ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อำนาจหรือได้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อตัวเองหรือคนอื่นๆได้รับหรือเปล่าได้รับงาน
-     ไม่เรียก รับ หรือสารภาพสินทรัพย์หรือผลตอบแทนประการใดสำหรับตนเองหรือคนอื่นโดยมิชอบ จากผู้รับเหมาก่อสร้างหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวเนื่องในงานที่ทำอยู่กับนายจ้าง
-     ไม่ประชาสัมพันธ์หรือยอมคนอื่นๆโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินข้อเท็จจริง
-     ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้
-     ไม่ทอดทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
-     ไม่ลงนามเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองมิได้รับทำ ตรวจตราหรือควบคุมด้วยตนเอง
-   ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
-   ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
-   ไม่รับดำเนินงานหรือวิเคราะห์งานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทำอยู่ ยกเว้นเป็นการดำเนินการหรือตรวจตราตามหน้าที่หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
-   ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันชิงชัยราคา ยกเว้นได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกรู้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมพร้อมใจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และก็ได้แจ้งให้นายจ้างรายอื่นนั้นรู้ล่วงหน้าแล้ว
-   ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
-   ไม่กระทำการอะไรก็แล้วแต่โดยเจตนาให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ความโด่งดังหรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
 
 
โทรติดต่อจอง สั่งซื้อสินค้าได้ที่: 086-649-4939 LINE ID: @998-p1
พิเศษ!! เมื่อซื้อกล้องสำรวจกับเราวันนี้  ฟรีค่าแรงซ่อม 1ปี 
สินค้าใหม่ได้แก่

สินค้ามือสอง ประกอบด้วย

 

ให้บริการ

 

 
พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นต์ จำกัด อยู่จังหวัดสมุทรปราการ, จำหน่ายอุปกรณ์สำรวจภาคสนามขอบคุณบทความจาก : http://pasan-survey.blogspot.com/

Tags : กล้องสำรวจราคาถูก,กล้องวัดมุม,ขายกล้องวัดมุม